Ковтун Ігор Іванович

29 липня 1971 року, м. Хмельницький

Освіта: вища, науковий ступінь: кандидат технічних наук, вчене звання: доцент.

Почав працювати в Хмельницькому національному університеті ще з 1993 р., а з 2015 р. по теперішній час завідувач кафедри рисунку та проектної графіки. Початок наукової та творчої діяльності: з 1994 р.

Його основні напрями діяльності: дизайн, комп’ютерна графіка, проектування, конструювання та технологія виробництва меблевих виробів та промислових  об’єктів.

На даний час  є автором більше 100 наукових та методичних праць, серед яких: 52 публікації у фахових виданнях, 33 – у збірниках міжнародних конференцій,  23 публікації в науково-метричних базах даних Scopus та Web of Science,  12 патентів на винахід, 6 методичних вказівок, 2 монографії,  4 навчальних посібники, в тому числі 1 навчальний посібник із грифом ХНУ. Індекс Хірша h = 4.

Учасник більше 30 міжнародних наукових конференцій в США, Китаї, Франції, Бельгії, Італії, Польщі, Угорщині, Чорногорії, Литві, Ізраїлі, Єгипті, Гоа, Росії та Україні.

З 2016 р. співорганізатор та учасник щорічного міжнародного фестивалю «Синтеза мистецтв» (м. Бидгощ, Польща – м. Хмельницький, Україна).

Розробник більше 50-ти проектів інтер’єру житлових і громадських приміщень та колекцій  меблевих виробів

Викладає такі дисципліни як “Дизайн інтер’єру і меблів”, “Концептуальне проектування інтер’єрів”, “Конструювання та технологія виробництва меблевих виробів”, “ Комп’ютерне формоутворення”, “Технічне проектування”.

Петращук Світлана Анатоліївна

31 травня 1971 р.н., м. Хмельницький.

Освіта: вища, науковий ступінь: кандидат технічних наук, вчене звання: доцент.

З 1996 р. працює в Хмельницькому національному університеті, з 2009 по 2015 рр. – доцент кафедри дизайну, з 2015 р.  і по теперішній час доцент кафедри рисунку та проектної графіки. Почала займатись творчою діяльністю ще з 1996 року.

Основні напрями діяльності: дизайн, комп’ютерна дизайн-графіка, комп’ютерне проектування, технології поліграфічного виробництва, технології та методи реклами.

На даний час є автором біля 100 наукових та методичних праць, серед яких: 30 публікацій у фахових виданнях, 51 – у збірниках міжнародних конференцій, 23 публікацій в науково-метричних базах даних Scopus та Web of Science, 5 патентів на корисну модель та 10 авторських прав на твір, 10 методичних вказівок. Індекс Хірша h = 4.

Учасник більше 50-ти міжнародних наукових конференцій, виставок та фестивалів у Норвегії, Франції, Італії, Польщі, Угорщині, Чорногорії, Литві, Ізраїлі, Арабських Еміратах, Єгипті, Гоа, Росії та Україні. З 2016 р. співорганізатор та учасник щорічного міжнародного фестивалю «Синтеза мистецтв» (м. Бидгощ, Польща – м. Хмельницький, Україна).

Працює над дизайном для всіє видів реклами, розробкою фірмового стилю, версткою різноманітної поліграфічної продукції.

Викладає такі дисципліни як “Технології та методи реклами”, “Проектування”, “Концептуальне проектування в графічному дизайні”, “Реалізація проекту в графічному дизайні”, “Комп’ютерна дизайн-графіка”, “Комп’ютерне проектування”, “Верстка поліграфічної продукції” .

Чоловський Роман Геннадійович

15 червня 1967 року,  Хмельницька область.

Освіта: вища, науковий ступінь: кандидат технічних наук, вчене звання: доцент.

Кандидат технічних наук, доцент кафедри рисунку та проектної графки. Закінчив технологічний університет Поділля за спеціальністю «Машини та апарати текстильної, легкої промисловості і побутовогo обслуговування». У 2000 р . отримав диплом кандидата технічних наук зі спеціальності «Машинознавство» . З 2007 р . – присвоєне звання доцента кафедри прикладної механіки . З 2009р . – доцент кафедри опору матеріалів та кафедри Дизайну. З 2014р . – доцент кафедри Дизайну.

Автор біля 50 наукових та методичних праць, серед яких: 30 публікацій у різних виданнях вітчизняних та закордонних конференцій, 5 патентів на корисну модель,  7 методичних вказівок.

Викладає дисципліни:
Комп’ютерна дизайн-графіка,
Матеріалознавство,
Декоративне мистецтво в інтер’єрі,
Оздоблювальні роботи в інтер’єрі,
Дизайн інтер’єру і меблів,
Реалізація проекту в дизайні інтер’єру
Авторський дизайн меблів,
Анімаційні технології та мультимедіа.

Селезньова Анна Володимирівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри рисунку і проектної графіки

Закінчила Хмельницький національний університет за спеціальністю «магістр швейних виробів».

З 2013 року працює в нашому університеті:

 • аспіранткою кафедри технології та конструювання швейних виробів (2010-2013 рр.);
 • асистентом кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання (2013 -2014 рр.);
 • старшим викладачем і доцентом кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва (2014-2019 рр.);
 • доцентом кафедри рисунку і проектної графіки (2019- і до нині).

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розробка методу проектування жіночого корсету способом трансформації розгортки поверхні манекена». Спеціальність 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів.

Науково-дослідна робота виконується за темою «Дослідження джерел творчості та властивостей різних матеріалів в процесі створення художнього образу». Опубліковано усього 46 наукових праць, у т.ч.: 5 публікацій у зарубіжних виданнях (2013 р., 2014 р., 2018 р.), 2 публікації в SCOPUS (2014 р., 2018 р.), 1 навчальний посібник з грифом Вченої ради ХНУ (2019 р.), 2 електронний видання з дисциплін «Композиція художніх виробів (в’язання)» і «Історія костюма».

Викладає дисципліни для студентів спеціалізації «Дизайн одягу»:

 • Історія мистецтва (І-ІІ курси)
 • Основи технології одягу (ІІ-ІІІ курси)
 • Історія дизайну і матеріальної культури (ІІІ-ІV курси)
 • Історія костюма (ІV курс)
 • Реалізація проекту в матеріалі (ІV курс)
 • Сучасне мистецтво (І курс магістри).

Веде курсове проектування.

Стрижова Оксана Петрівна

кандидат наук, старший викладач кафедри рисунку та проектної графіки

Закінчила Хмельницький національний університет за спеціальністю «інженер-конструктор».

З 1997 року працює в нашому університеті:

 • технічним директором Студентського Будинку моделей (1997-2002 рр.);
 • аспіранткою (2002-2005 рр.);
 • викладачем кафедри дизайну (2005-2017 рр);
 • викладачем кафедри рисунку та проектної графіки (з 2020 р. і до нині).

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата наук. Напрям наукових досліджень – удосконалення проектування одягу.

Викладає дисципліни для студентів спеціалізації «Дизайн одягу»:

 • Основи композиції (І курс)
 • Конфекціювання для одягу (ІІ курс)
 • Художнє проектування одягу (ІІ-ІІІ курси)
 • Макетування і моделювання одягу (ІІІ курс)
 • Дизайн аксесуарів (ІV курс)
 • Дизайн головних уборів (V курс)

Веде курсове та дипломне проектування.

Є одною з авторів Державних стандартів вищої освіти для спеціальності «Дизайн».

Також автор навчального посібника «Дизайн головних уборів», рекомендованого МОН України для ВЗО.

Має 13 публікацій у фахових журналах, 10 патентів, з яких 8 – на промислові зразки одягу,  автор понад 20 методичних розробок.

Трачук Віктор Антонович

26 жовтня 1958 року, м Дуніївці Хмельницької області.

Навчався в Хмельницькій художній школі (викладач – Мазур М.І.); студії Кисельова О.П.; в Києвському державному художньому інституті (майстерня Шемседінова І.Г.). ЯК викладач фахових дисциплін розпочав свою роботу в 2005 році в ХНУ на кафедрі дизайну. Початок творчої діяльності -1975 рік. В цей час прийняв участь в обласній художній виставці до 30-річчя Перемоги.

Основними напрямками творчої діяльності вважаю живопис (сюжетно-тематична картина, пейзаж, натюрморт, портрет в техніках олійного живопису, акварелі, пастелі), а також проектування.

Був учасником міських, обласних, Київських, Всеукраїнських виставок, також організовував низку персональних виставок. Викладав такі дисципліни як “Рисунок”, “Проектна графіка”, “Графічний дизайн в середовищі”, “Основи композиції”, “Основи проектування”, “Пластична анатомія”.

Шерстинюк Антоніна Миколаївна

старший викладач кафедри рисунку та проектної графіки.

 Досвід роботи за фахом з 1988 року художником-оформлювачем та художником-проектантом – створення об’єктів права з інтелектуальної власності (проектування інтер’єрів та екстер’єрів, твори живопису і графіки).

Освіта повна вища (художня), 1990-1997рр. – Львівська академія мистецтв (тепер Львівська національна академія мистецтв). Отримала диплом  з відзнакою та похвалою ДЕК, присвоєна кваліфікація – художник декоративно-прикладного мистецтва зі спеціальності 7.020509  «Інтер’єр  та обладнання», спеціалізації «Проектування інтер’єрів».

Досвід науково-педагогічної роботи за спеціальністю з 2010-2019р. – викладач: рисунка, живопису, композиції у педагогів-художників* (дизайн) кафедри образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та трудового навчання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, з 2016-2021 р.  – старший викладач кафедри рисунку та проектної графіки ХНУ. Викладає дисципліни для студентів ДО, ДІМ, ГДР: Кольорознавство, Рисунок, Живопис, Історія сучасного мистецтва, Проектна графіка, Ілюстрація.

13 лютого 2018 р. до 31 травня 2018 р. Стажування у Центрі підвищення кваліфікації та післядипломної освіти за програмою “Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти”, Хмельницький національний університет, реєстраційний номер ХМ02071234/014 від 16.10.2019р., свідоцтво (120 год.)

Приймала участь  багатьох обласних та міських виставках, а також у Всеукраїнських  та Міжнародних художніх виставках та конкурсах. Отримала грамоти та дипломи:

Червень 2020   І Міжнародний конкурс мистецтв «SOLOVIOV-Art» (Польща, м. Краків) І місце

01.08.2020        Міжнародний конкурс порталу незалежних художників «Його величність Пейзаж 2020» (м. Київ) 9 країн. ІІІ місце

11.10.2020        Міжнародний конкурс порталу незалежних художників «Квіткова рапсодія 2020» (м. Київ)  9 країн. Було більш 1100 робіт, допустили до конкурсу 212 робіт. ІІІ місце

24.01.2021 ІХ Міжнародний багатожанровий дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв «Golden Fest» (м. Переяслав) І премія

Петречко-Теслюк Надія Петрівна

старший викладач кафедри рисунку та проектної графіки.

Стаж науково-педагогічної освіти в ХНУ –  16 років , з досвідом творчої роботи за фахом, спрямованої на створення об’єктів права з інтелектуальної власності (твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва – гобелени).

1984 р. Закінчила Львівську національну академію мистецтв за спеціальністю «художнє оформлення та моделювання виробів текстильної та легкої промисловості».

1979р. Закінчила Львівське державне училище прикладного та декоративного мистецтва ім. І.Труша за спеціальністю «художник декоративно-прикладного мистецтва».

Приймала участь багатьох обласних та міських виставках, а також у Всеукраїнських художніх виставках:

 • 2001р. Всеукраїнська художня виставка «15 років Чорнобиля» , м. Київ.  Гобелен 124см х 147см «Полиновий смуток»
 • 2001р. Всеукраїнська мистецька виставка «Мальовнича Україна», м. Івано-Франківськ.  Гобелен 148см х 65см. «Мелодія літа»
 • 2003р. Всеукраїнська художня виставка декоративно-прикладного мистецтва «Великодня» , м. Луганськ. Гобелен 170см х 64см  «Святковий мотив».
 • 2004р. Всеукраїнська художня виставка «Великодня» , м. Івано-Франківськ.  Гобелен 95см х 90см. «Ноктюрн»
 • 2005р. Всеукраїнська художня виставка декоративно-ужиткового мистецтва «Різдвяна» , м. Київ.  Гобелен 140см х 146см «Карпатська ніч».

2010р. Була організована персональна виставка разом із роботами її студентів.

2015-2016р. Проходила підвищення кваліфікації без відриву від виробництва на ПП «Трикотаж-Центр».

З 2004 року і по сьогодні  працює  у нашому університеті старшим викладачем

Спочатку на кафедрі дизайну, а в даний час  на кафедрі рисунку та проектної графіки.

На протязі багатьох років роботи викладала такі дисципліни: «Художнє ткацтво та розпис тканин», «Рисунок», «Живопис», «Рисунок в графічному дизайні», «Проектна графіка».

2021р.  Викладає  дисципліни:

«Живопис» для студентів зі спеціалізацій :

 • «Дизайн інтер’єру  і  меблів» (1-ий і 2-ий курси);
 • «Дизайн одягу» (1-ий, 2-ий і  4-ий  курси);
 • «Графічний дизайн та реклама» (1-ий, 2-ий , 3-ій і  4-ий  курси).

«Проектна графіка» для студентів зі спеціалізацій :

 • «Дизайн інтер’єру і  меблів» (3-ій курс);
 • «Дизайн одягу» (3-ій курси).